Izračunajte površino kocke, če njena prostornina meri .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar