Izračunajte ploščino osnovne ploskve ter ploščino diagonalnega preseka kocke s prostornino .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar