Prizme
 

Prizme vaja 13


Rob osnovne ploskve pravilne štiristrane prizme meri 23 cm, njena površina pa je . Izračunajte prostornino prizme, diagonalo osnovne ploskve ter telesno diagonalo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar