Prizme
 

Prizme vaja 12


Polmer včrtanega kroga osnovni ploskvi pravilne tristrane prizme meri 4 cm. Izračunajte površino in prostornino te 10 cm visoke prizme.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar