Prizme
 

Prizme vaja 16


Pravokotni trikotnik z dolžino katet 4 cm in 7 cm je osnovna ploskev pokončne 10 cm visoke prizme. Izračunajte površino in prostornino te prizme.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar