Prizme
 

Prizme vaja 17


Izračunajte razmerje površin in prostornin pravilne tristrane in pravilne šeststrane prizme, ki sta visoki 6,7 cm, njun osnovni rob pa meri 3,9 cm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar