Prizme
 

Prizme vaja 15


Izračunajte površino tristrane prizme, ki ima za osnovno ploskev raznostranični trikotnik s stranicami a = 12,7 cm, b = 14,5 cm in c = 21 cm. Prostornina prizme pa meri .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar