Prizme
 

Prizme vaja 10


Izračunajte površino in prostornino telesa na sliki. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar