Prizme
 

Prizme vaja 11


Izračunajte površino in prostornino enakorobe šeststrane prizme z robom a = 4 cm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar