Prizme
 

Prizme vaja 20


Trapez s stranicami a = 17 cm, b = 12 cm, c = 8 cm in d = 11 cm je osnovna ploskev pokončne štiristrane prizme, ki ima višino enako tretjini obsega osnovne ploskve. Izračunajte površino in prostornino prizme.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar