Prizme
 

Prizme vaja 18


Koliko odstotkov prostornine pravilne štiristrane prizme z robom a = 11 cm in višino v = 12 cm, predstavlja prostornina največje tristrane prizme, ki je včrtana tej štiristrani prizmi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar