IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 32


Točke so oglišča trikonika. Narišite točke v koordinatni sistem. Izračunajte:

  • dolžino stranice ,

  • velikost kota ,

  • skalarni produkt .

Dolžino stranice in skalarni produkt izračunajte natančno, kot pa zaokrožite na minute.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh