Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 40


Zapišite enačbo tangente na graf funkcije , ki je vzporedna osi x. Zapiši tudi enačbo normale, ki je vzporedna simetrali sodih kvadrantov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič