nemščina
Nemška slovnica za srednje šole
 
Glavne teme: Samostalnik, pridevnik, zaimek, glagol, vezniki
Samostalniki brez člena - artikellose Substantive (50)
 
Sklanjatev samostalnika - Deklination des Substantivs
Predlogi - Präpositionen
Pridevnik - Adjektiv
Vprašalnice - Fragewörter
Zaimki - Pronomen
Glagolski časi - Tempora
Velelnik - Imperativ
Trpnik - Passiv
Pogojnik - Konjunktiv II
Nedoločnik - Infinitiv
Particip kot pridevnik - Partizip als Adjektiv
Priredni vezniki - Nebenordnende Konjunktionen
Podredni vezniki - Unterordnende Konjunktionen