nemščina
Nemška slovnica za srednje šole
 
Samostalnik - Das Substantiv
Sklanjatev samostalnika - Deklination des Substantivs
Predlogi - Präpositionen
Pridevnik - Adjektiv
Zaimki - Pronomen
Glagolski časi - Tempora
Velelnik - Imperativ
Trpnik - Passiv
Pogojnik - Konjunktiv II
Glagoli s predlogi - Verben mit Präpositionen
Zaimenski prislovi - Pronominaladverbien
Nedoločnik - Infinitiv
Particip kot pridevnik - Partizip als Adjektiv
Priredni vezniki - Nebenordnende Konjunktionen
Podredni vezniki - Unterordnende Konjunktionen