matematika
Rešene vaje iz matematike za drugi letnik gimnazije
2
 
Glavne teme: rešene vaje iz matematike za drugi letnik gimnazije
Kotne funkcije in vektorji
Potence in koreni
Funkcija
Kompleksna števila
Eksponentna in logaritemska funkcija