matematika
Rešene vaje iz matematike za drugi letnik gimnazije
2
 
Glavne teme: rešene vaje iz matematike za drugi letnik gimnazije
Geometrija v ravnini
Kotne funkcije
Vektorji
Potence in koreni
Funkcija
Kvadratna enačba in neenačba
Množica kompleksnih števil
Eksponentna in logaritemska funkcija