Inštrukcije
 
 
Poišči si inštruktorja »


 
 
Tečaji
 
 
Poišči si tečaj »


 
matematika
Rešene vaje iz matematike za četrti letnik gimnazije
4
 
Glavne teme: rešene vaje iz matematike za četrti letnik gimnazije
Zaporedja
Kombinatorika
Verjetnosti račun
Osnove statistike
Funkcije - limita in zveznost
Odvod
Nedoločeni in določeni integral