matematika
Rešene vaje iz matematike za četrti letnik gimnazije
4
 
Zaporedja
Kombinatorika
Verjetnosti račun
Osnove statistike
Funkcije - limita in zveznost
Odvod
Nedoločeni in določeni integral