Seznam poglavij


 
FIZIKA 1


 
Fizika - PV


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Rešene vaje iz fizike za srednje šole 3


 
FIZIKA 1
 
FIZIKA 1
 
FIZIKA 1


 
FIZIKA 1


 
FIZIKA 1
 
Fizika - PV


 
Fizika - PV


 
Fizika - PV


 
Fizika - PV


 
Fizika - PV


 
Fizika - PV


 
Fizika za gimnazijo, 1. letnik


 
Fizika za gimnazijo, 1. letnik


 
Fizika za gimnazijo, 1. letnik


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


Seznam teorij


Sestavni deli atoma

Einsteinova energijska enačba

Interakcija med atomi in fotoni

Fotoni in fotoefekt

Radioaktivnost

Elektronska stanja atomov

Atomsko jedro

Jedrske reakcije

Gostota snovi

Vodoravni met

Gibanje

Delo

Električna moč

Navor magnetne sile

Magnetna indukcija

Stoječe transverzalno valovanje

Valovanje na gladini kapljevine

Nihalo na vijačno vzmet

Matematično nihalo

Enakomerno pospešeno kroženje

Prosti pad in navpični met

Gibalna količina

Sila curka

Vzajemno delovanje sil

Sila in pospešek

Sile pri kroženju

Deformacija trdnin

Tlak v tekočini

Optična preslikava - leče

Potencialna energija

Prožnostna energija

Moč

Prvi zakon termodinamike

Toplota in temperatura

Viskoznost

Sila trenja in lepenja

Enakomerno kroženje

Optična preslikava - zrcala

Površinska napetost

Toplotni stroji

Kinetična energija

Enakomerno pospešeno gibanje

Sila kot vektor

Odboj in lom svetlobe

Sile v električnem polju. Coulombov zakon

Optične naprave

Bernoullijeva enačba

Sile na klancu

Gibanje delcev v električnem polju

Toplota za osnovno šolo

Kroženje za osnovno šolo

Prosti pad za osnovno šolo

Enakomerno pospešeno gibanje za osnovno šolo

Izmenična napetost

Potujoče transverzalno valovanje

Nihala

Fazne spremembe

Stoječe zvočno valovanje

Potujoče longitudinalno valovanje

Uklon in interferenca zvoka

Zvok in širjenje zvoka

Merjenje sil z vzmetno tehtnico za osnovno šolo

Razstavljanje sil za osnovno šolo

Električni naboj

Longitudinalno valovanje zvoka

Seštevanje sil za osnovno šolo

Prvi Newtonov zakon za osnovno šolo

Transformator

Električna potencialna energija. Potencial in napetost

Snov v magnetnem polju

Gostota magnetnega polja

Jakost magnetnega polja

Električni upor

Drugi Newtonov zakon za osnovno šolo

Magnetna sila na električne delce

Energija zvoka

Sila za osnovno šolo

Električna poljska jakost

Potencialna energija za osnovno šolo

Entropija

Kondenzator

Električni naboj za osnovno šolo

Prehajanje toplote

Navor

Svetloba

Uklonska mrežica

Masa atomov in molekul

Toplotno ravnovesje

Harmonično nihanje

Dopplerjev pojav

Delo sile za osnovno šolo

Vrtilna količina

Plinska enačba

Gravitacija

Enakomerno gibanje

Električni tok

Magnetna sila na tokovni vodnik

Vzgon

Temperaturno raztezanje

Električni nihajni krog

Ion