BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko » Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko » Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko »
 
 
Seznam poglavij


 
FIZIKA 1


 
Fizika - PV


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Rešene vaje iz fizike za srednje šole 3


 
FIZIKA 1
 
FIZIKA 1
 
FIZIKA 1


 
FIZIKA 1


 
FIZIKA 1
 
Fizika - PV


 
Fizika - PV


 
Fizika - PV


 
Fizika - PV


 
Fizika - PV


 
Fizika - PV


 
Fizika za gimnazijo, 1. letnik


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 1.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 2. letmik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika 3.letnik - gimnazijski program


 
Fizika za gimnazijo, 1. letnik


 
Fizika za gimnazijo, 1. letnik


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 8. razred osnovne šole


 
Fizika za 9. razred osnovne šole


Seznam teorij


Sestavni deli atoma

Einsteinova energijska enačba

Interakcija med atomi in fotoni

Fotoni in fotoefekt

Radioaktivnost

Elektronska stanja atomov

Atomsko jedro

Jedrske reakcije

Gostota snovi

Vodoravni met

Delo

Električna moč

Navor magnetne sile

Magnetna indukcija

Valovanje na gladini kapljevine

Enakomerno pospešeno kroženje

Prosti pad in navpični met

Gibalna količina

Sila curka

Vzajemno delovanje sil

Sila in pospešek

Sile pri kroženju

Deformacija trdnin

Tlak v tekočini

Optična preslikava - leče

Potencialna energija

Prožnostna energija

Moč

Viskoznost

Sila trenja in lepenja

Enakomerno kroženje

Optična preslikava - zrcala

Toplotni stroji

Kinetična energija

Enakomerno pospešeno gibanje

Sila kot vektor

Odboj in lom svetlobe

Sile v električnem polju. Coulombov zakon

Optične naprave

Sile na klancu

Gibanje delcev v električnem polju

Kroženje za osnovno šolo

Prosti pad za osnovno šolo

Enakomerno pospešeno gibanje za osnovno šolo

Izmenična napetost

Nihala

Fazne spremembe

Potujoče longitudinalno valovanje

Uklon in interferenca zvoka

Zvok in širjenje zvoka

Merjenje sil z vzmetno tehtnico za osnovno šolo

Razstavljanje sil za osnovno šolo

Električni naboj

Longitudinalno valovanje zvoka

Seštevanje sil za osnovno šolo

Prvi Newtonov zakon za osnovno šolo

Transformator

Električna potencialna energija. Potencial in napetost

Snov v magnetnem polju

Gostota magnetnega polja

Jakost magnetnega polja

Električni upor

Drugi Newtonov zakon za osnovno šolo

Magnetna sila na električne delce

Energija zvoka

Sila za osnovno šolo

Električna poljska jakost

Potencialna energija za osnovno šolo

Prvi zakon termodinamike

Potujoče transverzalno valovanje

Gibanje

Toplota za osnovno šolo

Navor

Plinska enačba

Gravitacija

Enakomerno gibanje

Dopplerjev pojav

Delo sile za osnovno šolo

Vrtilna količina

Električni tok

Magnetna sila na tokovni vodnik

Vzgon

Temperaturno raztezanje

Stoječe zvočno valovanje

Matematično nihalo

Nihalo na vijačno vzmet

Toplota in temperatura

Električni nihajni krog

Svetloba

Uklonska mrežica

Masa atomov in molekul

Toplotno ravnovesje

Entropija

Kondenzator

Električni naboj za osnovno šolo

Prehajanje toplote

Bernoullijeva enačba

Površinska napetost

Harmonično nihanje

Stoječe transverzalno valovanje

Ion